ว่านขันหมากเศรษฐี และการปลูกว่านขันหมากเศรษฐี

ว่านขันหมากเศรษฐี

ว่านขันหมากเศรษฐีจัดเป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์ Araceae มีลำต้นใต้ดินเป็นหัวแบบเหง้า
ลักษณะของลำต้นเป็นหัวกลม คล้ายหัวไชเท้า ผิวด้านนอกมีสีขาวนวล
ส่วนที่เป็นโคนหัวมีริ้วรอยเป็นข้อ และกาบใบหุ้มอยู่หนาแน่น เนื้อด้านในสีขาว
หัวมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 – 4 เซนติเมตร ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน
รูปไข่หรือรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบกว้างประมาณ 4 – 10 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 8 – 16 เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 6 – 8 เซนติเมตร
สามารถนับจำนวนใบได้ 10 ใบถือว่าครบถ้วน เป็นเคล็ดว่าหลักทรัพย์
และ เงินที่ได้มาจะคืนกลับมาครบถ้วน ผลิดอกทั้งปี ดอกจะมีลักษณะเป็นช่อ

การปลูกว่านขันหมากเศรษฐี

ว่านขันหมากเศรษฐีนิยมปลูกในกระถางปูนซีเมนต์หรือโอ่ง
เผาที่ไม่ได้เคลือบดิน เมื่อนำเอาว่านมาปลูกแล้วห้ามโยกย้าย
เกรงว่าจะมีอันเป็นไป ทำให้ชีวิตและครอบครัวเสียหาย ถ้าต้องการ
ขยายพันธุ์ ต้องทำพิธีบวงสรวงเจ้าที่และผีบ้านผีเรือนก่อน จึงจะแยก
หัวว่านไปปลูกได้ การขยายพันธุ์เพิ่มจะเกิดขึ้นในฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่ว่าน
จะแตกหน่อออกมา โดยต้นที่มีอายุประมาณ 3 ปีขึ้นไป สามารถขุดหัวแยก
หน่อไปปลูกได้เลย เมื่อแยกหัวเสร็จแล้วให้เอาปูนแดงหรือสีผึ้งป้ายที่รอยแยก
ของหัวว่าน ทิ้งไว้ 1 คืน เช้าวันรุ่งขึ้นจึงนำไปปลูก ว่านขันหมากเศรษฐีเป็นไม้มงคล
ที่คนไทยนิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้านและร้านค้า โดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมเรื่องการค้า
ขาย ช่วยเรียกลูกค้าและนำโชคลาภมาให้ กระถางที่นิยมนำมาปลูกว่านขัน
หมากเศรษฐีคือ กระถางดินเผา เพราะวัสดุปลูกชนิดนี้จะช่วยเก็บกักน้ำไว้
ได้นาน และช่วยให้รากของว่านได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ ซึ่งการปลูกว่าน
ขันหมากเศรษฐีนั้นไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัว

Categories: