ตะบูน/ตะบูนขาว ประโยชน์ และสรรพคุณตะบูน

ตะบูน/ตะบูนขาว

ตะบูน หรือตะบูนขาว คือ สารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรเคมีคือ CC13COOC(CH3)3 เป็นของเหลวไม่มีสีหรือสีเหลืองซีด มีกลิ่นคล้ายผลไม้ มีจุดเดือดที่ 145-146 องศาเซลเซียสและจุดหลอมเหลวที่ -48 องศาเซลเซียส ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์เช่น เบนซีน, คลอโรฟอร์ม หรืออีเทอร์แต่ไม่ละลายในน้ำ ตะบูนเป็นสารที่ระเหยง่ายมากและมีความเป็นพิษสูงโดยสามารถซึมเข้าร่างกายได้ทุกช่องทางทั้งทางเดินหายใจ ผิวหนัง และทางปาก และออกฤทธิ์ภายในระยะเวลาไม่นาน

ประโยชน์

ตะบูนเป็นสารที่มีความเป็นพิษสูงจึงสามารถใช้เป็นอาวุธทางวิทยาศาสตร์ แต่ก็มีประโยชน์บางประการเช่น

 • ใช้ในการทำยาฆ่าแมลง
 • ใช้ในการทำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
 • ใช้ในการทำยาฆ่าหญ้า
 • ใช้ในการทำสารเคมีบางชนิด
 • ใช้ในการทำเชื้อเพลิงจรวด

สรรพคุณ

ตะบูนมีสรรพคุณดังนี้

 • มีฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
 • มีฤทธิ์ระงับประสาทส่วนกลาง
 • มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง
 • มีฤทธิ์ทำให้หายใจและหัวใจหยุดเต้น
 • มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย
 • มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และหมดสติ
 • มีฤทธิ์ทำให้ตายได้หากได้รับในปริมาณมาก

Categories: