การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์เป็นวิธีการปลูกมะนาวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ประหยัดพื้นที่ และสามารถปลูกได้ในพื้นที่จำกัด เช่น ในบ้านหรือคอนโดมิเนียม

ขั้นตอนการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

 1. เตรียมบ่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ โดยเลือกใช้บ่อซีเมนต์ที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มะนาวมีพื้นที่เพียงพอในการเจริญเติบโต
 2. เจาะรูระบายน้ำที่ก้นบ่อซีเมนต์เพื่อให้น้ำสามารถระบายออกได้
 3. ใส่เศษโฟม เศษอิฐแตก หรือเศษกระเบื้องลงในก้นบ่อซีเมนต์เพื่อช่วยระบายน้ำ
 4. ผสมดิน ปุ๋ยคอก และแกลบในอัตราส่วน 2:1:1 แล้วนำไปใส่ในบ่อซีเมนต์จนเต็ม
 5. ขุดหลุมปลูกมะนาวตรงกลางบ่อซีเมนต์ โดยให้หลุมปลูกมีความลึกประมาณ 1 ฟุต
 6. นำต้นมะนาวลงปลูกในหลุมปลูกแล้วกลบดิน
 7. รดน้ำต้นมะนาวให้ชุ่ม
 8. นำต้นมะนาวไปวางในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงอย่างเพียงพอ
 9. ให้ปุ๋ยต้นมะนาวทุกๆ 1 เดือน โดยใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15
 10. หมั่นรดน้ำต้นมะนาวให้ชุ่มทุกวัน

ข้อดีของการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

 • ประหยัดพื้นที่
 • สะดวกในการดูแลรักษา
 • สามารถปลูกได้ในพื้นที่จำกัด เช่น ในบ้านหรือคอนโดมิเนียม
 • ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอ
 • ดินมีความอุดมสมบูรณ์
 • มีการระบายน้ำที่ดี
 • สามารถปลูกมะนาวได้หลาย株ในบ่อซีเมนต์เดียว

Categories: