การปลูกบัวหลวง

การปลูกบัวหลวง

บัวหลวงเป็นพืชน้ำที่สามารถปลูกได้ทั้งในน้ำตื้นและน้ำลึก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ก้านใบและดอกโผล่ขึ้นเหนือน้ำ บัวหลวงเป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัด ดินร่วนปนทราย และน้ำใส สะอาด โดยทั่วไปบัวหลวงจะออกดอกในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน การปลูกบัวหลวงสามารถทำได้โดยการเพาะเมล็ดหรือแยกเหง้า

ขั้นตอนการปลูกบัวหลวง

  1. เตรียมดิน โดยไถพรวนดินให้ละเอียดและใส่ปุ๋ยอินทรีย์ จากนั้นตากดินทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์

  2. ขุดหลุมปลูก โดยขุดหลุมลึกประมาณ 30-40 เซนติเมตร แล้วใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไป

  3. นำเหง้าบัวหลวงมาปลูก โดยวางเหง้าลงในหลุมปลูกแล้วกลบดินให้แน่น จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม

  4. ดูแลรักษาบัวหลวง โดยรดน้ำให้สม่ำเสมอ และใส่ปุ๋ยบำรุงต้นอยู่เป็นประจำ เมื่อบัวหลวงออกดอกแล้ว ควรเด็ดดอกบัวที่โรยแล้วออก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของโรคและแมลง

การเก็บเกี่ยวบัวหลวง

บัวหลวงสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อดอกบัวบานเต็มที่ โดยการเด็ดดอกบัวพร้อมกับก้านดอก แล้วนำมาล้างน้ำให้สะอาด

ประโยชน์ของบัวหลวง

บัวหลวงเป็นพืชที่มีประโยชน์มากมายทั้งดอกบัว กลีบบัว เกสรบัว และรากบัวสามารถนำมารับประทานได้ นอกจากนี้บัวหลวงยังมีสรรพคุณทางยา โดยดอกบัวมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจ กลีบบัวมีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือด เกสรบัวมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย และรากบัวมีสรรพคุณช่วยบำรุงตับ

Categories: